TOPIC: SUY GIẢM GIÁ TRỊ TÀI SẢN

ĐĂNG KÝ NGAY

Workshop: Hiểu về IAS 36

Online trực tuyến

Hoàn toàn miễn phí

19:30 - 21:30
Ngày 12/03/2022

ÁP DỤNG IAS 36 TRONG BỐI CẢNH COVID 19
Những điều doanh nghiệp cần quan tâm

"IAS 36 - Suy giảm giá trị tài sản" là một trong những Chuẩn mực kế toán mà Việt Nam chưa có chuẩn mực tương đương ở thời điểm hiện tại.

Mục tiêu của IAS 36 nhằm đảm bảo rằng tài sản của doanh nghiệp không được ghi nhận với giá trị cao hơn giá trị có thể thu hồi được.

Trong bối cảnh Covid-19 lan rộng và gây thiệt hại đáng kể đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sẽ khó tránh khỏi việc tồn tại các dấu hiệu về sự suy giảm giá trị của các tài sản đang ghi nhận trên sổ sách của doanh nghiệp.

Điều này đặt ra câu hỏi về tính hợp lý của việc trình bày thông tin trên Báo cáo Tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trân trọng kính mời anh/chị đăng ký tham dự buổi Workshop: Hiểu về IAS 36 - Topic: Suy Giảm Giá Trị Tài Sản do SAPP Academy - đối tác đào tạo chuẩn Vàng của Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức.

ĐĂNG KÝ NGAY

HỌC TẬP DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHUYÊN GIA

Mr. Huỳnh Nhật Hưng, ACCA, CPA(VN)

▸ ACCA Member;
▸ Audit Manager tại EY Việt Nam;
▸ Hoàn thành chương trình Master of science in Professional Accountancy (Msc) tại University of London;
▸  Thành viên Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;
▸  Giảng viên kỳ cựu của SAPP Academy;
▸ Hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều các công ty, doanh nghiệp tài chính lớn như: Yuanta Securities Việt Nam, EY Việt Nam.

ĐĂNG KÝ NGAY

TIMELINE SỰ KIỆN

Phần 1: Giới thiệu về chuẩn mực IAS 36 

✔️ Tại sao một tài sản vẫn còn tốt về mặt vật lý nhưng trong một số trường hợp vẫn bị suy giảm giá trị?
✔️ Các dấu hiệu nhận biết khi nào tài sản có khả năng bị suy giảm giá trị?
✔️ Cách thức ghi nhận và hoàn nhập khoản lỗ suy giảm giá trị.

Phần 3: Q&A

✔️ Trao đổi giải quyết các case study trực tiếp đang xảy ra trong doanh nghiệp khi áp dụng IAS 36;
✔️ Giải đáp các thắc mắc trong quá trình cập nhật kiến thức IFRS.

Phần 2: Tác động của IAS 36 đến các doanh nghiệp Việt Nam

✔️ Xác định và tính toán suy giảm giá trị tài sản sẽ được thực hiện trên toàn bộ tài sản của doanh nghiệp hay chỉ cho những tài sản cụ thể có dấu hiệu suy giảm;
✔️ Tính phức tạp của mô hình tính toán và những lưu ý khi sử dụng.
✔️ Ảnh hưởng của lợi thế thương mại tới việc xác định suy giảm giá trị

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY