D  Ị  C  H   V  Ụ   G  I  Ả  I   T  H  Ể   C  Ô  N  G   T  Y

XEM CHI TIẾT QUY ĐỊNH GIẢI THỂ

Vui lòng chọn
loại hình doanh nghiệp

Trước tiên, vui lòng cho chúng tôi biết công ty - doanh nghiệp của bạn hoạt động theo loại hình nào.

XEM CHI TIẾT VỀ GIẢI THỂ CÔNG TY

NHẬN BÁO GIÁ DỊCH VỤ

DOANH NGHIỆP
TƯ NHÂN

CÔNG TY
TNHH

CÔNG TY
CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH AZTAX

Địa chỉ: 135 Đường số 12 KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp

Hotline: (+84) 932.383.089

Email: cs@aztax.com.vn

Website: aztax.com.vn

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Bảo hiểm xã hội

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

©2021 Allrights reserved aztax.com.vn

Tư vấn miễn phí
0938.383.089

Giới thiệu AZTAX

Quy định về
giải thể công ty