TÀI LIỆU ISO 45001:2018

Hotline: 0972 220 777

TÌM HIỂU NGAY

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP  

Hệ thống Tài Liệu, Biểu Mẫu, các Thủ tục và Quy Trình ISO 45001:2018 được cập nhật mới nhất cho các Doanh Nghiệp tham khảo !

TÊN TÀI LIỆU

1 - Chính sách an toàn OH&S  

DANH MỤC TÀI LIỆU ISO 45001:2018

2 - Mục tiêu an toàn OH&S

3 - Sổ tay an toàn OH&S 

4 - Bối cảnh của công ty về an toàn 

5 - Danh mục các bên quan về an toàn OH&S  

6 - Nguồn lực – Vai trò – trách nhiệm - quyền hạn (Ban OH&S)   

7 - Quy định khuyến khích tham gia của mọi người

8 - Quy trình nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro & cơ hội OH&S

9 - Quy trình xác định luật định, cập nhật luật định & các yêu cầu khác

10 - Quy trình tuyển dụng  

11 - Quy trình quản lý an toàn thiết bị 

12 - Quy trình đào tạo  

13 - Quy trình trao đổi thông tin OH&S 

14 - Quy trình kiểm soát tài liệu

15 - Quy trình kiểm soát hồ sơ  

16 - Quy định quản lý an toàn hoá chất  

17 - Quy định an toàn xếp dỡ & khiêng vật nặng

18 - Quy định an toàn điện

19 - Quy định an toàn sử dụng xe nâng và cần cẩu, thang máy…etc

20 - Quy định an toàn vệ sinh thực phẩm (nhà ăn)

21 -  Quy định an toàn về giao thông trong nhà máy & xe ra vô nhà máy    

21 -  Quy định an toàn phòng xạ

21 -  Quy định quản lý & cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động

22 -  Quy định khám sức khỏe định kỳ 

23 -  Quy định phòng chống đau lưng 

24 -  Quy định an toàn làm việc trên cao   

25 -  Quy định an toàn làm việc dưới hố sâu 

26 -  Quy định an toàn làm việc trong không gian hạn chế 

27 -  Quy định an toàn làm việc với hàn cắt (phát sinh tia lửa)  

28 -  Quy định an toàn đào bới đất 

29 -  Quy trình kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

30 -  Quy trình quản lý các thay đổi OH&S 

31 -  Quy trình đánh giá nhà cung cấp & mua hàng  

32 -  Quy trình kiểm soát nhà thầu (xây dựng, bảo trì và thầu dịch vụ…) 

33 -  Quy trình quản lý an toàn đơn vị gia công ngoài  

34 -  Quy trình đáp ứng trình huống khẩn cấp OH&S 

35 -  Quy trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy 

36 -  Quy trình giám sát đo lường môi trường lao động 

37 -  Quy trình đánh giá nội bộ 

38 -  Quy trình xem xét của lãnh đạo 

39 -  Quy trình xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục – phòng ngừa